Wordt mijn bril vergoed?

Wordt mijn bril vergoed?

Veel mensen vragen zich af of een kinderbril eigenlijk wel vergoed wordt en zo ja, hoe zit dat dan precies. Wij leggen het je graag uit; het hangt namelijk allemaal af van de jouw zorgverzekering. In ieder geval wordt een oogtest voor kinderen altijd vergoed zolang je maar een doorverwijzing van je huisarts, het consultatiebureau of de schoolarts hebt.

Vaak als je alleen een basisverzekering hebt, worden kosten van een bril helaas niet vergoedt. Afhankelijk van een aanvullende verzekering, wordt een deel van de kosten of de hele bril van je kind vergoed. Een helder overzicht van alle zorgverzekeraars en vergoedingen op een rijtje vind je hier:

 Als je als ouder een bril voor je kinderen vergoed wilt krijgen, kun je je kinderen op jouw polis meeverzekeren. Bij de volgende medische indicaties krijgen kinderen tot 18 jaar wel brillen vergoed vanuit de basisverzekering:

  • sterke bijziendheid (meer dan -6 dioptrieën) 
  • een afwijking van meer dan 10 dioptrieën 
  • sterke cilindervorming (vanaf 4 dioptrieën) 
  • scheelziendheid
  • na operatie van lensafwijking 
  • slechtzienheid vanwege een medische aandoening of verwonding.

Hierbij geldt geen eigen risico, maar wel een eigen bijdrage van €59 per brillenglas.


Als je niet weet hoe je precies verzekerd bent, dan kun je het altijd navragen bij jouw zorgverzekeraar. Wie weet wordt je positief verrast over het bedrag wat je terug krijgt.

Good to know!

We zijn alweer bijna aan het eind van het jaar en daarom is het nu extra belangrijk om even te checken hoe het zit met jouw zorgverzekering. Misschien heb je nog wel recht op een bedrag. Of ben je al door je eigen risico heen en is het voor jou extra voordelig juist nu een nieuwe bril aan te schaffen.

Meer artikelen